PHARMAGNOSE A.E.

Pharmagnose

PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Γενικά Στοιχεία

Α/Α ΦΟΡΕΑ: 2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΟΧΙ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ: PHARMAGNOSE Α.Ε.

 

Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα

Η εταιρία PHARMAGNOSE Α.Ε. συστάθηκε το 2013 ως τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημιουργία της βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο ερευνητικό εργαστήριο του καθ. Αλέξιου-Λέανδρου Σκαλτσούνη, στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η σύσταση, ο σχεδιασμός και οι υποδομές της εταιρίας χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)». Η PHARMAGNOSE, με αυξημένο καινοτόμο χαρακτήρα και εξωστρέφεια, παρέχει υπηρεσίες υψηλής έρευνας στον τομέα των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (ανάπτυξη και ανάλυση φυτικών εκχυλισμάτων, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από γεωργικά απόβλητα, αξιοποίηση ελληνικής βιοποικιλότητας, μελέτες μεταβολομικής, απομόνωση και χημικός χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων υψηλής καθαρότητας από φυτά, in silico μελέτες δομής/δράσης, αναγνώριση βιοδεικτών). Η PHARMAGNOSE βασίζεται στη χρήση «πράσινων» τεχνικών (PLE, ACE, CPC, CPE, SFE-CO2), για την εκχύλιση φυτών της Ελληνικής βιοποικιλότητας με στόχο την παραγωγή μοναδικών εκχυλισμάτων, πλήρως χαρακτηρισμένων ως προς το χημικό περιεχόμενο (τεχνικές HPTLC, SFC-CO2, HPLC-DAD, HPLC-RI, LC-MS, NMR). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών χημικών ουσιών σε μεγάλη ποσότητα, φυσικών προϊόντων με μοναδικές χημικές δομές και ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις όπως αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική.

Η PHARMAGNOSE παρέχει βιοδραστικά εκχυλίσματα σε εταιρίες που επιθυμούν να τα ενσωματώσουν σε φυτικά συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, βιολειτουργικά τρόφιμα και φυτοθεραπευτικά. H PHARMAGNOSE απασχολεί πάνω από 10 ερευνητές υψηλά καταρτισμένους, με εμπειρία στην ποιοτική ανάλυση φαρμάκων και δραστικών ουσιών, τη χημεία φυσικών προϊόντων και τον σχεδιασμό βιομηχανικής παραγωγής εκχυλισμάτων.

H PHARMAGNOSE έχει σύμφωνα συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης με σημαντικές εταιρίες καλλυντικών της Ελλάδας (Korres, Apivita, Papoutsanis) και του εξωτερικού (Soliance, Codiff, L’Oreal), και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φυτοθεραπευτικών και των δραστικών εκχυλισμάτων (Frutarom, Iasis, Naturex, Unipharma, Libytec).

Επιπλέον, η PHARMAGNOSE από τον Μάρτιο του 2017 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Olive-Net (H2020-MSCA-RISE-2016 No 734899) με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. €, το οποί πραγματεύεται την ανακάλυψη καινοτόμων δραστικών εκχυλισμάτων από το ελαιόδενδρο με τη χρήση πράσινων τεχνικών εκχύλισης και απομόνωσης.

Εκτός από την έρευνα που παρέχεται σε εταιρίες/πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων εκχύλισης και ανάλυσης φυσικών προϊόντων, η PHARMAGNOSE διαθέτει προς πώληση μια σειρά εμπλουτισμένων βιοδραστικών εκχυλισμάτων βασισμένα πάνω στην ανάπτυξη μεθοδολογιών εκχύλισης πρώτων υλών από την Ελληνική βιοποικιλότητα, όπως το κρασί Σαντορίνης (MediSanto), το τριαντάφυλλο Κοζάνης (Rosanie), ο κρόκος Κοζάνης (Fleur de Saffran), η βρώσιμη ελιά Αμφίσσης (Oleamed), τα φύλλα της Κορωνέικης ελιάς (Phyllolea), το Ελληνικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (Phenolio), το τσάι του βουνού (MonTea).

 

Επικοινωνία

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 34100
ΠΟΛΗ: ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6944671045
e-mail: info@pharmagnose.com & info@pharmagnose.com

Ιστοσελίδα