ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ

 

Γενικά Στοιχεία

Α/Α ΦΟΡΕΑ: 1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΝΑΙ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

 

Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους αδελφούς Ηλία και Αλέξανδρο Μαργέλη το 1967 και λειτούργησε η εγκατάσταση ως πυρηνελαιουργείο συνεχώς από το 1968 έως σήμερα με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Στα σαράντα χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας ακολούθησε και προσαρμόσθηκε στις τεχνολογικές αλλαγές που προέκυψαν στο ελαιουργικό κλάδο. Ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα που δημιουργούν τα απόβλητα των ελαιοτριβείων στο περιβάλλον, η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ ήδη από το 1996 συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα, όπως το Life, Impolive, Ricovec κλπ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελαίας του ΕΘΙΑΓΕ, το Δήμο Καλαμάτας και άλλους φορείς. Η προσπάθειά της υπήρξε συνεχής και η δημιουργία του οικολογικού πυρηνελαιουργείου της, βασίστηκε στην αφομοίωση των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών (best practices). Το πρότυπο οικολογικό πυρηνελαιουργείο, που δημιουργήθηκε το 2006, έχει ήδη διανύσει την πιλοτική φάση λειτουργίας του, όπου αποδείχθηκε η βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της μεθόδου του, όπου και τιμήθηκε με ειδικό Έπαινο των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007. Η μονάδα δημιουργήθηκε με καινοτόμους τεχνολογικά λύσεις, ώστε με τις υποδομές παραλαβής και επεξεργασίας που διαθέτει σήμερα, να είναι σε θέση να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα απόβλητα των διφασικών ελαιοτριβείων του Νομού, με τρόπο που οι εκπομπές στο περιβάλλον να μην ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια για τον ελαιουργικό τομέα. H επιχείρηση σήμερα αποτελεί βασικό προμηθευτή πολλών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα ,αλλά πραγματοποιεί και σημαντικές εξαγωγές σε πολλές χώρες όπως είναι η Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία και πολλές άλλες. Η βασική στρατηγική της είναι βασισμένη στην εξωστρέφεια αλλά και στην καινοτομία προσπαθώντας έτσι κάθε χρόνο να κερδίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Επικοινωνία

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΑΡΡΕΣ)
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 24100
ΠΟΛΗ: ΚΑΛΑΜΑΤA

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2721069337
e-mail: messiniaki.katmarg@hotmail.com  & messiniaki@hotmail.com

Ιστοσελίδα