ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Λύτρας ΟΕ

ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ   Γενικά Στοιχεία Α/Α ΦΟΡΕΑ: 3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΟΧΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα Η εταιρεία ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που παράγει και εμπορεύεται από το 1960, τυριά Π.Ο.Π. και άλλα παραδοσιακά […]

PHARMAGNOSE A.E.

Pharmagnose

PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   Γενικά Στοιχεία Α/Α ΦΟΡΕΑ: 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΟΧΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ: PHARMAGNOSE Α.Ε.   Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα Η εταιρία PHARMAGNOSE Α.Ε. συστάθηκε το 2013 ως τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημιουργία της βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία […]

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ   Γενικά Στοιχεία Α/Α ΦΟΡΕΑ: 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΝΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ   Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους αδελφούς Ηλία και Αλέξανδρο Μαργέλη το 1967 και λειτούργησε η εγκατάσταση ως πυρηνελαιουργείο συνεχώς από το 1968 έως σήμερα […]