Ενότητες Εργασίας

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ1 – Συλλογή δειγμάτων και εφαρμογή πράσινων τεχνικών εκχύλισης στα υποπροϊόντα

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 8 Μαΐου 2018

Τέλος (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ2 – Ανάλυση παραγομένων εκχυλισμάτων και εμπλουτισμένων κλασμάτων. Απομόνωση και ταυτοποίηση πολυφαινολών

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 8 Ιουλίου 2018

Τέλος (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ3 – Μελέτη της βιολογικής δράσης στα παραγόμενα εκχυλίσματα/ Εμπλουτισμένα κλάσματα/απομονωμένα συστατικά

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Ανθρωπομήνες: 16,00

Έναρξη (μήνας): 8 Ιουλίου 2018

Τέλος (μήνας): 7 Μαΐου 2020

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ4 – Πιλοτική ανάπτυξη και μορφοποίηση τελικού προϊόντος

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Ανθρωπομήνες: 17,00

Έναρξη (μήνας): 8 Μαΐου 2019

Τέλος (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ5 – Προσδιορισμός βιοδραστικών μορίων/ ή και μεταβολιτών τους στο τελικό προϊόν                                                        

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Ανθρωπομήνες: 9,00

Έναρξη (μήνας): 8 Νοεμβρίου 2020

Τέλος (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ6 – Μελέτη Σκοπιμότητας

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25)                                                                                                   

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Ανθρωπομήνες: 6,00

Έναρξη (μήνας): 8 Φεβρουαρίου 2021

Τέλος (μήνας): 1 Οκτωβρίου 2021